Nawigacja: Strona główna Słownik pojęć

Załóż swoje konto! Teraz możesz to zrobić bezpośrednio z panelu logowania!
Dostaniesz dostęp do forum i możliwość komentowania artykułów bez wpisywania kodów!

Słownik pojęć PDF Drukuj Email
Wpisany przez Smucio   
Czwartek, 12 Październik 2006 10:26
Spis treści
Słownik pojęć
ABAEL - BURRANU
CENTRUM DOWODZENIA - ENKI
ENKIDU - INBU
IRID - MUSZDAMMU
NABU - NINMADA
NINMAH - SZAMGAZ
SZAR - ZUMUL
Wszystkie strony

Na poniższej stronie spisane zostały wyrazy, które pomogą w zrozumieniu tekstów ludziom nieznającym całej historii powstania człowieka.


ABAEL - biblijny Abel, zabity przez brata, Kaina.
ABGAL - pilot statku kosmicznego; pierwszy dowódca miejsca lądowania.
ABZU - należące do Enki terytorium kopalni złota w Afryce południowo-wschodniej.
ADAB - popotopowe miasto Ninhursag w Sumerze.
ADAD - akadyjskie imię Iszkura, najmłodszego syna Enlila.
ADAMU - Adam, pierwszy prymitywny robotnik, udatnie stworzony na drodze inżynierii genetycznej.
ADAPA - syn Enki, zrodzony z ziemskiej kobiety, pierwszy cywilizowany człowiek; biblijny Adam.
AGADE - pierwsza powojenna stolica Nibiru; stolica zjednoczonego Sumeru i Akadu.
AKAD - północne ziemie, dołączone do Sumeru przez Sargona I.
AKADYJSKI - język macierzysty wszystkich języków semickich.
ALALGAR - pilot statku kosmicznego; drugi komendant Eridu.
ALALU - zdetronizowany król Nibiru, który uciekł na Ziemię i odkrył złoto; umarł na Marsie; jego wizerunek wyrzeźbiono na skale, pod którą go pochowano.
ALAM - syn Anszargala zrodzony z konkubiny.
AMUN - egipskie imię wygnanego boga Re.
AN(NU) - święte miasto w Egipcie, biblijne On, po grecku Heliopolis.
ANU - pierwszy król zjednoczonego Nibiru; nazwa planety, którą nazywamy Uranem.
ANAK - cyna (metal).
ANIB - królewski tytuł Iba, następcy na tronie Nibiru.
ANKI - pierworodny syn Ana jeszcze z Nibiru.
ANUNITU - pieszczotliwe imię bogini Inanny.
ANUNNAKI - "ci, którzy z nieba przybyli na Ziemię" (z Nibiru na Ziemię).
ANZU - pilot statku kosmicznego; pierwszy dowódca stacji przesiadkowej na Marsie.
APSU - praprzodek Układu Słonecznego, Słońce.
ARATTA - posiadłość dana Inannie, część rejonu III.
ARBAKAD - biblijny Arpachszad (jeden z synów Sema).
ARRATA - kraj i góry Ararat.
ASAR - egipski bóg zwany Ozyrysem.
ASTA - egipska bogini zwana Izydą, siostra-żona Asara.
AWAN -siostra-żona Ka-ina (biblijnego Kaina).
AYA - żona Utu (boga zwanego po akadyjsku Szamaszem).
AZURA - żona Sati, matka Enszi (biblijnego Enosza).
BAB-ILI - Brama Bogów, Babilon, miasto Marduka w Mezopotamii.
BAD-TIBIRA - miasto Ninurty, ośrodek obróbki złota.
BANDA - bohaterski władca Uruk (biblijnego Erech), ojciec Gilgamesza.
BARAKA - żona Irida (biblijnego Jereda).
BATANASZ - żona Lu-Macha (biblijnego Lamecha), matka bohatera potopu.
BAU - żona Ninurty, uzdrowicielka.
BEN-BEN - stożkowata górna część niebiańskiej łodzi Re.
BIAŁY LĄD - Antarktyda.
BRAMA DO NIEBA - funkcja wieży budowanej przez Marduka w Babilonie.
BROŃ ZASTRASZENIA - broń atomowa, użyta najpierw na Nibiru, później na Ziemi.
BRZASK I ZMIERZCH - dzieci ziemskich samic, zapłodnionych przez Enki: Adapa i Titi.
BURANNU - Eufrat.


CENTRUM DOWODZENIA - w Nibru-ki (Nippur) przed potopem, na górze Moria po potopie.
CHAM - drugi syn bohatera potopu, brat Sema i Jafeta.
CZARNOGŁOWI LUDZIE - Sumerowie.
CZARNY LĄD - afrykańska posiadłość boga Dumuziego, w szerszym znaczeniu Afryka.
CZARNY PTAK - statek powietrzny Ninurty.
CZASY DAWNE - okres, który się zaczął wraz z pierwszym lądowaniem i skończył potopem.
CZASY PIERWSZE - okres na Nibiru przed wysłaniem misji na Ziemię.
CZĘŚCI NIEBIOS - siedemdziesięciodwuletnie okresy, podczas których wskutek precesji następuje przesunięcie pasa zodiaku o 1°.
CZŁOWIEK CYWILIZOWANY - Homo sapiens sapiens, pierwszym przedstawicielem tego gatunku był Adapa.
DAMKINA - żona Enki, nazywana Ninki; córka Alalu.
DAURU - żona Nibiruana, króla Du-Uru.
DOM KSZTAŁTOWANIA - laboratorium genetyczne w lesie cedrowym, gdzie wytwarzano zboża i zwierzęta domowe.
DOM ZDROWIA - ośrodek medyczno-biologiczny Ninmah w Szuruppak.
DOM ŻYCIA - ośrodek inżynierii genetycznej Enki w Abzu.
DROGA ANU - centralny pas sfery niebieskiej zawierający konstelacje zodiaku; na Ziemi środkowy pas między północną Drogą Enlila a południową Drogą Enki.
DROGA ENKI - sfera niebieska poniżej 30. równoleżnika.
DROGA ENLILA - sfera niebieska powyżej 30. równoleżnika.
DROGOWSKAZY - dwie wielkie piramidy w Gizie; potem góra Maszu na Synaju.
DUAT - egipska nazwa strefy zamkniętej portu kosmicznego na Synaju.
DUDU - pieszczotliwe imię boga Adada (Iszkura), najmłodszego syna Enlila, wuja Inanny.
DUMUZI - najmłodszy syn Enki, opiekun pasterstwa w swej egipskiej domenie.
DUNNA - żona Malalu, matka lrida (biblijnego Mahalalela i Jereda).
DUTTUR - konkubina Enki, matka Dumuziego.
DU-URRU (Duuru) - siódmy władca na Nibiru.
E-A - "którego domem jest woda", pierwowzór Wodnika; pierworodny syn Anu, brat przyrodni Enlila; przywódca pierwszej grupy Anunnaki przybyłych na Ziemię; twórca ludzkości i ten, który ocalił jej nasienie podczas potopu; określany epitetami Nudimmud ("budowniczy"), Ptah ("twórca" w Egipcie), Enki ("pan Ziemi"); ojciec Marduka.
EANNA - siedmiokondygnacyjna świątynia Anu w Uruk, dana przez niego w prezencie Inannie.
EDIN - miejsce osadnictwa pierwszych Anunnaki, biblijny Eden w południowo-wschodniej Mezopotamii; późniejsze terytorium Sumeru.
EDINNI - żona Enkime (biblijnego Henocha), matka Matuszala (biblijnego Metuszelacha).
EDNAT - żona Matuszala, matka Lu-Macha (biblijnego Lamecha).
EKUR - wysoka budowla w przedpotopowym centrum dowodzenia; Wielka Piramida (w Gizie) po potopie.
EMUSZ - pustynia rojąca się od węży, gdzie starał się ukryć Dumuzi.
EMZARA - żona Ziusudry (biblijnego Noego) i matka jego trzech synów.
ENBILULU - oficer Ea, który wylądował z pierwszą grupą przybyszy.
ENDUBSAR - skryba, któremu Enki podyktował swój pamiętnik.
ENGUR - oficer Ea, który wylądował z pierwszą grupą przybyszy.
ENINNU -siedziba-świątynia Ninurty w świętym okręgu Lagasz.
ENKI - tytuł-epitet Ea po podziale władzy i obowiązków między nim a jego przyrodnim bratem i rywalem, Enlilem; ojciec Marduka, urodzonego przez żonę Damkinę; nie udało mu się mieć syna z siostrą przyrodnią Ninmah, ale spłodził pięciu innych synów z konkubinami, miał także dzieci z kobietami ziemskimi.


ENKIDU - sztucznie stworzony towarzysz Gilgamesza.
ENKIMDU - zastępca Ea, który wylądował wraz z pierwszą grupą przybyszy.
ENKIME - biblijny Henoch; zabrany do nieba i obdarzony ogromną wiedzą; ojciec Sarpanit, żony Marduka.
ENLIL - syn Anu i jego siostry-żony Antu, a przez to najważniejszy syn, uprawniony do dziedziczenia tronu Nibiru przed pierworodnym Enki; dowódca wojskowy i administrator, wysłany na Ziemię z zadaniem zorganizowania szeroko zakrojonej eksploatacji złotaj ojciec Ninurty, urodzonego przez siostrę przyrodnią Ninmah, oraz Nannara i Iszkura, urodzonych przez żonę Ninlil; sprzeciwiał się tworzeniu gatunku Ziemian, próbował zgładzić ludzkość potopem; zatwierdził użycie broni atomowej przeciw Mardukowi.
ENMERKAR - bohaterski władca Unug-ki (Uruk), dziadek Gilgamesza.
ENNUGI - dowódca Anunnaki, wyznaczony do służby w kopalniach złota w Abzu.
ENSZAR - szósty dynastyczny władca na Nibiru; nazwał planety wewnątrz orbity Nibiru.
ENSZI - biblijny Enosz, pierwszy, którego uczono obrządków i kultu.
ENURSAG - zastępca Ea, który wylądował z pierwszą grupą przybyszy.
ENURU - trzeci syn Ana i Antu, ojciec nibirańskiego władcy Anu.
ERESZKIGAL - wnuczka Enlila, pani świata podziemnego (południowa Afryka)j żona Nergala, siostra Inanny.
ERIDU - pierwsza osada na Ziemi, założona przez Ea; jego odwieczny ośrodek i stała siedziba w Sumerze.
ERRA - "niszczyciel", epitet Nergala po atomowej zagładzie.
ESAGIL - świątynia Marduka w Babilonie.
ESENCJA ŻYCIA - kod genetyczny DNA.
ETANA - król Uruk, który został wzięty do nieba, ale był zbyt wystraszony, żeby kontynuować podróż.
FIRMAMENT - pas planetoid, pozostałość rozbitej połówki Tiamat.
GAGA - księżyc Anszara (Saturna), który po przejściu Nibiru stał się planetą Pluton.
GAIDA - najmłodszy syn Enkime, biblijny Henoch.
GAŁĄZKA ESENCJI ŻYCIOWEJ - chromosom.
GALZU - tajemniczy boski wysłannik, który wypowiadał się w snach i wizjach.
GESZTINANNA - siostra Dumuziego, która go zdradziła.
GIBIL - syn Enki, opiekun metalurgii, twórca magicznych przedmiotów.
GIGUNU - dom nocnych przyjemności Inanny.
GILGAMESZ - król Uruk; będąc synem bogini, wędrował w poszukiwaniu nieśmiertelności.
GIRSU - święty okręg Ninurty w Lagasz.
GÓRA MASZU - góra przy popotopowym porcie kosmicznym na Synaju, wyposażona w przyrządy nawigacyjne.
GÓRA WSKAZYWANJA DROGI - góra Moria, miejsce popotopowego centrum dowodzenia.
GÓRA ZBAWIENIA - szczyty Araratu, gdzie arka spoczęła po potopie.
GÓRY CEDROWE - miejsce siedziby Enlila w lesie cedrowym.
GURU - zastępca Ea, który wylądował z pierwszą grupą przybyszy.
HAPI - starożytna egipska nazwa Nilu.
HARRAN - miasto w północno-wschodniej Mezopotamii (dziś w Turcji), które było bliźniaczym miastem Ur; miejsce pobytu Abrahama; arena działań Marduka, uzurpującego sobie władzę najwyższą na Ziemi.
HEM-TA - egipska nazwa starożytnego Egiptu.
HORON - bóg egipski, znany obecnie pod imieniem Horusa.
HURUM - góra, gdzie bohater Banda umarł i powrócił do życia.
IB - trzeci król dynastyczny na Nibiru, otrzymał tytuł królewski An-Ib.
IBRU - wnuk Arbakada, biblijny Eber, przodek Abrahama.
IBRU-UM (Ibruum) - potomek kapłańsko-królewskiej rodziny z Nippur i Ur, biblijny Abraham.
IGIGI - trzystu Anunnaki wyznaczonych do służby na wahadłowcach i na stacji przesiadkowej na Marsie; uprowadzali oni kobiety ziemskie na żony; często się buntowali.
ILABRAT - rządca i wysłannik Anu; zabrał Adapę w podróż na Nibiru.
INANNA -córka Nannara i Ningal, bliźniacza siostra Utu; zaręczona z Dumuzim; zażarta w walce, pożądliwa w miłości; władczyni Uruk i rejonu III, znana pod akadyjskim imieniem Isztar; związana z planetą, którą nazywamy Wenus.
INBU - owoc przyniesiony z Nibiru na Ziemię, źródło eliksiru Anunnaki.


IRID - biblijny Jered; ojciec Enkime, biblijnego Henocha.
ISZKUR - najmłodszy syn Enlila, urodzony przez żonę Ninlil, akadyjski bóg Adad.
ISZTAR - akadyjskie imię bogini Inanny.
ISZUM - "dewastator", epitet dany Ninurcie po atomowej zagładzie.
IZIMUD - ochmistrz i rządca Enki.
KA-IN - biblijny Kain, który zabił swego brata Abaela (Abla) i został wygnany.
KALKAL - odźwierny w rezydencji Enlila w Abzu.
KAMIEŃ GUG - promieniujący kryształ, przeniesiony z Wielkiej Piramidy do góry Maszu.
KI - "stały grunt", planeta Ziemia.
KI-ENGI - Sumer, "kraj wzniosłych strażników", rejon I cywilizacji.
KINGU - główny satelita Tiamat; po niebiańskiej bitwie ziemski Księżyc.
KISZAR - żona piątego władcy Nibiru; planeta, którą nazywamy Jowisz.
KISZARGAL - żona czwartego władcy Nibiru.
KISZI - pierwsze miasto ludzi w Sumerze, gdzie zaczęło się królestwo.
KOMNATA STWORZENIA - placówka naukowa w Górach Cedrowych, zajmująca się inżynierią genetyczną i udomowianiem zwierząt.
KRAJ DWÓCH CIEŚNIN - ziemie leżące wzdłuż Nilu.
KRAJ ZA MORZAMI - Ameryka; zasiedlona przez potomków Kaina, nadzorowana przez Ninurtę.
KULLA - zastępca Ea, który wylądował z pierwszą grupą przybyszy.
KUNIN - biblijny Kenan, syn Enszi i Noam.
LAGASZ - miasto zbudowane w tym samym czasie, co Larsa, i razem z Larsą mające pełnić funkcję miast-drogowskazów; po potopie odbudowane jako główne miasto Ninurty.
LAHAMA - żona Lahma.
LAHAMU - planeta, którą nazywamy Wenus.
LAHMU - planeta, którą nazywamy Mars.
LARSA - jedno z przedpotopowych miast Anunnaki; odbudowane po potopie.
LAS CEDROWY - lokalizacja miejsca lądowania (dzisiejszy Liban).
LOS - zależny od wolnej woli przebieg wypadków, który można zmienić.
LUGAL - dosł. "wielki człowiek"; epitet przyznawany obranemu królowi.
LULU - hybryda powstała w rezultacie eksperymentu inżynierii genetycznej, prymitywny robotnik.
LU-MACH - syn Matuszala i Ednat, biblijny Lamech.
MAGAN -starożytny Egipt.
MALALU - syn Kunina i Mualit, biblijny Mahalalel.
MARDUK - pierworodny syn i prawny dziedzic Enki i Damkiny; czczony jako Re w Egipcie; zazdrosny o braci, niezadowolony z Egiptu jako swej domeny, wysunął roszczenie do supremacji na Ziemi i po okresie wygnania i wojen osiągnął ją, ustanawiając swym miastem Babilon.
MATUSZAL - syn Enkime i Edinni, biblijny Metuszelach.
ME - małe nośniki danych z zakodowanymi formułami dotyczącymi wszystkich aspektów nauki i cywilizacji.
MELUCHA - starożytna Nubia.
MENA - król, którego panowanie zapoczątkowało II dynastię faraonów.
MENA-NEFER - pierwsza stolica Egiptu, Memfis.
MIEJSCE LĄDOWANIA - platforma dla statków powietrznych i rakiet w Górach Cedrowych.
MIEJSCE NIEBIAŃSKICH RYDWANÓW - port kosmiczny Anunnaki.
MIEJSCE RYDWANÓW - port kosmiczny.
MORZE GÓRNE - Morze Śródziemne.
MORZE WIELKIE - Morze Śródziemne, nazywane też Morzem Górnym.
MUALIT - żona Kunina, matka Malalu.
MUSARDU - jedna z siedmiu matek zastępczych pierwszych Ziemian.
MUSZDAMMU - zastępca Ea, który wylądował z pierwszą grupą przybyszy.


NABU - syn Marduka i Sarpanit; werbował stronników Marduka wśród ludzi.
NAJWAŻNIEJSZY SYN - syn urodzony władcy przez siostrę przyrodnią, a przez to prawny dziedzic.
NAMTAR - "los"; rządca Ereszkigal w jej domenie w świecie podziemnym.
NANNAR - syn Enlila i Ninlil, pierwszy przywódca Anunnaki urodzony na Ziemi; bóg opiekuńczy Urim (Ur) i Harranu; kojarzony z Księżycem; znany także pod akadyjskim imieniem Sin; ojciec Utu i Inanny.
NARAM-SIN - wnuk Sargona oraz jego następca jako król Sumeru i Akadu.
NASIENIE ŻYCIA - DNA pobrane ze spermy.
NEBAT - siostra-żona egipskiego boga Satu, którą nazywamy Neftydą.
NERGAL - syn Enki, władca Dolnego Abzu panujący wraz ze swoją żoną Ereszkigal; użył broni atomowej razem z Ninurtą.
NETERU - "strażnicy", egipskie słowo oznaczające bogów.
NIBIRU - macierzysta planeta Anunnaki; jej cykl orbitalny, szar, trwa 3600 lat ziemskich; po niebiańskiej bitwie stała się dwunastą planetą Układu Słonecznego.
NIBRU-KI - pierwsze centrum dowodzenia, miasto Enlila w Sumerze, nazywane po akadyjsku Nippur.
NIEBIAŃSKA ŁÓDŹ - statek powietrzny bogiń i bogów.
NIEBIAŃSKA BARKA - egipska nazwa statku kosmicznego bogów.
NIEBIAŃSKA BITWA - pierwotna kolizja między Nibiru a Tiamat.
NIEBIAŃSKI BYK - strażnik, pilnujący z rozkazu Enlila miejsca lądowania, symbol konstelacji Enlila.
NIEBIAŃSKI CZAS - czas mierzony precesyjnymi przesunięciami zodiakalnych konstelacji.
NIEBIAŃSKIE DOMY - dwanaście domów zodiakalnych.
NIEBIAŃSKIE RYDWANY - międzyplanetarne statki kosmiczne.
NIEBIAŃSKO-JASNY-OBlEKT - tajemnicze boskie urządzenie, czczony jak relikwia atrybut miejsca królestwa.
NIEZNISZCZALNA GWIAZDA - egipska nazwa planety, z której Re przy był na Ziemię.
NIMUG - jedna z siedmiu matek zastępczych pierwszych Ziemian.
NIMUL - matka Ea/Enki, konkubina Anu; nie była oficjalną żoną ani siostrą przyrodnią Anu; jej syn, choć pierworodny, stracił dziedzictwo na rzecz Enlila, którego matką była Antu.
NINAGAL - syn Enki, wyznaczony przez ojca do nawigowania statkiem bohatera potopu.
NINBARA - jedna z siedmiu matek zastępczych pierwszych Ziemian.
NINGAL - żona Nannara (Sina), matka Inanny i Utu.
NINGIRSIG - zastępca Ea, który wylądował z pierwszą grupą przybyszy.
NINGISZZIDA - syn Enki, mistrz genetyki i innych nauk; w starożytnym Egipcie nazywany Tehuti (Thot); udał się ze zwolennikami do Ameryki, gdy Marduk usunął go z urzędu w Egipcie.
NINGUANNA - jedna z siedmiu matek zastępczych pierwszych Ziemian.
NINHURSAG - epitet Ninmah przydany jej po tym, jak otrzymała siedzibę na półwyspie Synaj.
NINIB - żona Iba, trzeciego dynastycznego króla Nibiru.
NINIMMA - jedna z siedmiu matek zastępczych pierwszych Ziemian.
NINKASZI - żeńska Anunnaki, opiekująca się piwowarstwem.
NINKI - tytuł Damkiny, żony Ea, przysługujący jej, gdy męża zaczęto tytułować Enki, "pan Ziemi".
NINLIL - poślubiona przez Enlila po tym, jak wybaczyła mu gwałt popełniony podczas randki; matka Nannara i Iszkura.
NINMADA - jedna z siedmiu matek zastępczych pierwszych Ziemian.


NINMAH - siostra przyrodnia Enki i Enlila, matka Ninurty spłodzonego przez Enlila; przełożona służb medycznych Anunnaki; pomogła Enki stworzyć za pomocą manipulacji genetycznej prymitywnego robotnika; rozjemczyni rywalizujących i walczących ze sobą klanów Anunnaki; nazywana Ninhursag.
NINMUG - jedna z siedmiu matek zastępczych pierwszych Ziemian.
NINSUN - pochodząca z Anunnaki matka Gilgamesza.
NINSZUBUR - pokojówka Inanny.
NINURTA – najważniejszy syn i prawny dziedzic Enlila; jego matką była siostra przyrodnia Enlila, Ninmah; walczył z Anzu, który porwał tablice przeznaczeń, i z Mardukiem; znalazł alternatywne źródła złota i założył alternatywne kompleksy kosmiczne w Ameryce; bóg-opiekun miasta Lagasz.
NIPPUR - akadyjska nazwa Nibru-ki, gdzie 3760 lat prz. Chr. zaczęto prowadzić kalendarz lat ziemskich; miejsce urodzenia Ibru-Uma (Abrahama).
NISABA - bogini pisma i miar.
NOAM - siostra-żona Enszi, matka Kunina.
NUDIMMUD - epitet Ea, "ten, który kształtuje rzeczy"; planeta Neptun.
NUNGAL - pilot statku kosmicznego.
NUSKU - rządca i posłaniec Enlila.
OBIEG - wokółsłoneczna orbita planety.
OJCIEC WSZECHPOCZĄTKU - uniwersalny Stwórca Wszechrzeczy, Bóg Wszechświata.
PĘPEK ZIEMI - nazwa lokalizacji centrum dowodzenia.
PIERWOTNY RODZIC - Apsu, czyli Słońce w kosmogonii sumeryjskiej.
PÓŁNOCNY SZCZYT - siedziba Enlila w Górach Cedrowych.
PÓŁNOCNY WIATR - jeden z księżyców Nibiru.
POŁUDNIOWY WIATR - księżyc Nibiru.
POTOP - wielka powódź.
PRAWO NASIENIA - reguła przyznająca pierwszeństwo dziedziczenia synowi urodzonemu przez siostrę przyrodnią.
PROMIENNIK - przyrząd używany razem z pulsatorem do ożywiania zmarłych.
PRYMITYWNY ROBOTNIK - pierwszy Ziemianin stworzony na drodze eksperymentów genetycznych.
PRZEZNACZENIE - z góry ustalony proces, (przebieg wypadków, ruch orbitalny), którego nie można zmienić.
PODPALACZ - epitet Ninurty, wskazujący na jego rolę w użyciu broni atomowych.
PTAH - imię Enki w Egipcie, oznaczające "twórcę", upamiętniające jego dzieło wydobycia kraju spod wód potopu.
PTAK BURZY - bojowy statek powietrzny Ninurty.
PTAKI NIEBIAŃSKIE - statki powietrzne Anunnaki, używane do lotów po ziemskim niebie.
PULSATOR - instrument używany razem z promiennikiem do ożywiania zmarłych.
RACHUBA LAT ZIEMSKICH - liczenie lat od wizyty Anu na Ziemi. Kalendarz nippuryjski zaczął się w 3760 r. prz. Chr.
RE - egipskie imię Marduka, "jasny, świecący".
REJON I - pierwszy rejon cywilizacji otrzymany przez ludzkość; Sumer.
REJON II - Egipt i Nubia po otrzymaniu cywilizacji.
REJON III - domena przyznana Inannie; cywilizacja doliny Indusu.
REJON IV - półwysep Synaj, miejsce lokalizacji portu kosmicznego po potopie.
ROŚLlNA-BYC-ZNOWU-MŁODYM - trzymana w tajemnicy roślina, która działała odmładzająco, znaleziona przez Gilgamesza.
RÓWNINA GÓRNA - teren w północnej Mezopotamii, gdzie mieszkali potomkowie Arbakada.
SARPANIT - Ziemianka, żona Marduka, matka Nabu.
SATI - trzeci syn Adapy i Titi (biblijny Set).
SATU - syn Marduka i Sarpanit, egipski bóg znany jako Set.
SEM - najstarszy syn bohatera potopu.
SIN - akadyjskie imię Nannara.
SIPPAR - miasto, gdzie był port kosmiczny w czasach przed potopem, zarządzane przez UTU; ośrodek kultowy Utu po potopie.
ŚNIEŻNOBIAŁE MIEJSCE - Antarktyda.
STWÓRCA WSZECHRZECZY - Bóg Wszechświata.
SUD - pielęgniarka; także imię-epitet Ninlil, zanim wyszła za Enlila.
SUZIANNA - jedna z siedmiu matek zastępczych pierwszych Ziemian.
ŚWIAT PODZIEMNY - półkula południowa, Afryka południowa i Antarktyda.
SZAMASZ - akadyjskie imię Utu.
SZAMGAZ - przywódca Igigi i inspirator porwania kobiet ziemskich.


SZAR - jeden obrót Nibiru wokół Słońca, trwający 3600 lat ziemskich.
SZARRU-KIN - pierwszy król zjednoczonego Sumeru i Akadu, ten, którego nazywamy Sargonem I.
SZUMER - "kraj strażników", rejon I popotopowej cywilizacji; Sumer.
SZURUPPAK - centrum medyczne Ninmah założone przed potopem a po potopie odbudowane.
TABLICE PRZEZNACZEŃ - urządzenia używane w centrum dowodzenia do śledzenia i kontroli orbit i trajektorii; póżniej zapis nieodwołalnych decyzji.
TEHUTI - egipskie imię Ningiszzidy, Thota, boga nauki i wiedzy.
TIAMAT - pierwotna planeta, która rozpadła się podczas niebiańskiej bitwy; z niej powstał pas planetoid i ukształtowała się Ziemia.
TI-AMAT - żona Adamu; pierwsza Ziemianka zdolna do normalnego rozrodu.
TILMUN - "kraj rakiet", rejon IV na półwyspie Synaj.
TIRHU - kapłan wyroczni w Nippur, Ur i Harranie, biblijny Terach, ojciec Abrahama.
TITI - żona pierwszego człowieka cywilizowanego, Adapy, matka Kaina i Abaela.
TRĄBA POWIETRZNA - jeden z siedmiu księżyców Nibiru.
TRĄBY POWIETRZNE - statki powietrzne Anunnaki podobne do śmigłowców.
UDBAR - zastępca Ea, który wylądował z pierwszą grupą przybyszy.
UNUG-KI - miasto zbudowane dla Anu z okazji jego wizyty, a następnie oddane przez niego Inannie; nazywane później Uruk (biblijne Erech); miasto tronowe Gilgamesza i innych półbogów.
UR - akadyjska nazwa Urim; władcy Sumeru i Akadu, z czasów gdy wydarzyła się nuklearna katastrofa, znani są jako królowie III dynastii z Ur; biblijne "Ur chaldejskie", skąd Abraham migrował do Harranu.
URIM - miasto Nannara w Sumerze i trzykrotna stolica kraju (także podczas wielkiej klęski); kwitnący ośrodek kultury, przemysłu i handlu międzynarodowego.
UR-NAMMU - pierwszy król III dynastii z Ur.
URUK - akadyjska nazwa Unug-ki (biblijne Erech).
USKRZYDLONY WĄŻ - epitet Ningiszzidy w Ameryce.
UTU - po akadyjsku Szamasz; bliźniaczy brat Inanny; dowódca portu kosmicznego w Sippar w czasach przed potopem i portu na Synaju po potopie; ojciec chrzestny Gilgamesza.
WIELKA GŁĘBIA - oceany otaczające Antarktydę.
WIELKA KLĘSKA - zniszczenia po atomowej zagładzie w 2024 r. prz. Chr.
WIELKI SPÓD - Antarktyda.
WIĘŹ NIEBO-ZIEMIA - zespół urządzeń w centrum dowodzenia.
WODA MŁODOŚCI - woda, jaką Re obiecał swoim wyznawcom w przyszłym życiu.
WODA ŹYCIA - woda użyta do ożywienia Inanny.
WSCHODNI WIATR - satelita (księżyc) Nibiru.
WYKUTA BRANSOLETA - pas planetoid, zwany też firmamentem.
ZACHODNIWIATR - jeden z siedmiu księżyców Nibiru.
ZAMUSZ - kraj drogocennych kamieni, część rejonu III, domeny Inanny.
ZIELE ŹYCIA - ziele użyte do ożywienia Inanny przez sztucznie stworzonych wysłanników.
ZIUSUDRA - bohater potopu, syn Enki, urodzony przez Ziemiankę, biblijny Noe.
ZŁY WĄŻ - uwłaczający epitet, jakim określali Marduka jego wrogowie.
ZŁY WIATR - śmiercionośna chmura radioaktywna przemieszczająca się w kierunku Sumeru.
ZUMUL - kapłan-astronom z Uruk wypatrujący gwiazd podczas wizyty Anu.