Nawigacja: Strona główna Nibiru Starożytne teksty Henoch i planeta Nibiru (część I)

Załóż swoje konto! Teraz możesz to zrobić bezpośrednio z panelu logowania!
Dostaniesz dostęp do forum i możliwość komentowania artykułów bez wpisywania kodów!

Henoch i planeta Nibiru (część I) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dr Christian Negureanu   
Niedziela, 14 Listopad 2010 13:26

Henoch jest siódmym patriarchą po Adamie, jest ojcem Metuszelacha i pradziadkiem Noego. Na jego temat pozostało kilka wzmianek w Biblii, mimo że została ona zniekształcona przez wielu przywódców religijnych i mimo że usunięto z niej całe księgi np. Księgę Henocha. Jeśli powiążemy informacje zawarte w Biblii z informacjami zawartymi w pismach sumeryjskich otrzymamy jasny wniosek – Henoch podróżował na Planetę Bogów, Planetę Królestwa.

W tym artykule postaram się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących wizyty Henocha na Planecie Krzyża – Eris/Nibiru albo Gliese 581c. Księgę Henocha oraz inne apokryfy można poczytać online.

Żeby uzyskać czysty obraz o cywilizacji Anunnaki/Elohim/Bogów, należy przeprowadzić dokładną analizę tych pism. Wiele wydarzeń opisywanych w Księdze Henocha zostało także odnalezionych na wykopanych glinianych tabliczkach w Sumerze i Babilonie. Zgodnie z informacjami zapisanymi na tych tabliczkach, historie te odnoszą się do wydarzeń poprzedzających przedostatnie przejście planety Nibiru pomiędzy Marsem a Jowiszem około 7200 lat temu. Dwa odniesienia biblijne o Henochu:

Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.(Księga Rodzaju 5,22-24)
Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc: „Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni”.(List św. Judy 1, 14-15)

Potrzebne są także dwa wyjaśnienia:

  • Przypisy do Biblii wyraźnie stwierdzają: Elohim jest liczbą mnogą słowa Bóg, zatem poprawne tłumaczenie powinno być Bogowie – mieszkańcy planety Eris/Nibiru, zwani przez Sumerów Anunnaki.
  • Od początku do końca Biblii są setki odnośników do Planety Bogów. Przypominam czytelnikom, że wymiar stacji/planety Eris/Nibiru jest ujawniony w Księdze Objawienia oraz że pierwsza księga Biblii informuje nas o ostatniej części sumeryjskiej genezy naszego Układu Słonecznego – Utworzenie Niebios (Pas Asteroidów) i Ziemi.

Kilka opisów Henocha o Planecie Bogów, jej mieszkańcach Elohim i o przyszłych wydarzeniach.

Rozdział I Księgi Henocha

Ogłoszenie przedostatniego przejścia Planety Bogów oraz zejścia Jahwe/Anu na górę Synaj, by nadzorować zniszczenie gigantów i izolację Anunnaki pod wodzą Enki/Azazela w puste wnętrze Ziemi:

Planeta Eris/Nibiru - wizja artysty
Planeta Eris/Nibiru - wizja artysty.

Mojżesz i statki kosmiczne nad górą Synaj
Mojżesz i statki kosmiczne nad górą Synaj.
Przemówiłem na temat wybranych i o nich ułożyłem przypowieść: Święty i Wielki wyjdzie ze swego mieszkania i Wieczny Bóg zstąpi na Górę Synaj i ukaże się ze swoim zastępem i objawi się w mocy swej niebiańskiej potęgi.(Księga Henocha 1, 3-4)

3600 lat później, na krótko przed exodusem, podczas ostatniego przejścia Planety Nibiru, chwała/statek kosmiczny Jahwe/Anu wylądował ponownie na górze Synaj i objawił się Mojżeszowi i Żydom:

Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. (Księga Wyjścia 19,18)

Następnie Henoch opisuje ekstremalne zjawisko pojawiające się, gdy Planeta Bogów zbliża się do Ziemi:

Wszyscy ulegną przerażeniu, a Czuwający zadrżą i strach oraz wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi. Wysokie góry zostaną poruszone, a wyniosłe wzgórza zmaleją i topnieć będą jak wosk przed ogniem. Ziemia pogrąży się, a wszystko, co się na niej znajduje, ulegnie zniszczeniu. Na wszystko zostanie wydany wyrok, również na wszystkich sprawiedliwych. Sprawiedliwych [Bóg] obdarzy pokojem, swoich wybranych zachowa i zmiłuje się nad nimi. Wszyscy będą należeli do Boga, będzie im się powodzić i będą błogosławieni, a światło Boże nad nimi będzie świecić.(Księga Henocha 1,5-8)

Minęło już prawie 3600 lat od exodusu Żydów, zatem niedługo Nibiru zbliży się do Ziemi ponownie. Są dwie możliwości uchronienia się i przetrwania tego straszliwego kataklizmu. Pierwsza z nich to możliwość zaprezentowana przez norweskiego polityka na początku stycznia 2008 roku. Kilka fragmentów z jego listu:

Jestem norweskim politykiem. Chciałbym powiedzieć, że w latach 2008-2012 na Ziemi wydarzą się straszne rzeczy.

Norweski rząd buduje coraz więcej podziemnych baz i bunkrów. Na pytanie po co to budują, odpowiadają, że budują je w celu obrony ludności Norwegii. Gdy pytałem ich kiedy zostaną ukończone – odpowiedzieli, że przed 2011 rokiem.

Izrael i wiele innych państw robi to samo.

Na dowód tego, że mówię prawdę wysłałem zdjęcia siebie i wszystkich ministrów oraz premiera, z którymi się spotkałem i zapoznałem. Oni wiedzą wszystko o tym co się dzieje, ale nie chcą alarmować ludzi ani wywołać masowej paniki.

Planeta X się zbliża, a Norwegia z pomocą Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i wszystkich naokoło Norwegii rozpoczęła gromadzenie jedzenia i nasion w rejonie Svalbardu oraz arktycznej północy. Ocalą tylko tych, którzy są w elicie władzy i tych, którzy pomogą się odbudować po katastrofie: doktorów, naukowców itp.

Jeśli chodzi o mnie, to już wiem, że odejdę przed 2012, by udać się w okolicę Mosjoen, gdzie mamy głęboko umieszczoną podziemną bazę wojskową. Tam jesteśmy podzieleni na sektory: czerwony, niebieski i zielony. Znaki norweskiego wojska zostały już ustalone, a same obozy zostały wybudowane dawno temu… Wszystkie sektory i arki są połączone tunelami. Tunele posiadają wagony, które mogą cię zabrać z jednej arki do drugiej. Tylko duże drzwi oddzielają je od siebie, tak że sektory nie są zależne w żaden sposób… Wszystkie rządy na świecie są tego świadome i po prostu mówią, że to się stanie. Dla tych wszystkich ludzi, którzy mogą się ocalić, mogę tylko powiedzieć – idźcie jak najwyżej i znajdźcie jaskinie wysoko, gdzie możecie przechować jedzenie na co najmniej pięć lat – najlepiej wziąć zapuszkowane jedzenie i wodę, żeby przetrwać te trudne chwile. Jeśli wasz budżet na to pozwala, to zalecam wyposażenie się w tabletki przeciw promieniowaniu oraz biokombinezony… Mogłem do was napisać używając innego imienia, ale już niczego więcej się nie boję… Zapewniam was w 100%, że to się wydarzy. Są tylko cztery lata by przygotować się do końca finału…

Bazy wojskowe w Norwegii - widok z satelity
Bazy wojskowe w Norwegii - widok z satelity.

Bazy wojskowe w Norwegii
Bazy wojskowe w Norwegii.

Powyższy list stanowi potwierdzenie proroctwa Izajasza (z około 2600 lat temu) na temat powrotu Planety Eris/Nibiru i zniknięcia bałwochwalczych religii:

Wtedy pycha człowieka będzie poniżona, a upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego, posągi zaś bożków całkowicie znikną (statuetki i malowane drewno używane przez ludzi – włączając w to członków niektórych kultów Chrystusa, którzy przejęli babiloński poganizm – do czczenia aniołów prowadzonych przez Enki/Azazela – przyp. autora).

Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię.

Owego dnia człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom bożki swe srebrne i bałwany złote, zrobione po to, by im cześć oddawał, gdy wejdzie między rozpadliny skalne i w szczeliny opoki ze strachu przed Panem, i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię.

(Księga Izajasza 2,17-21)

Druga możliwość uniknięcia kataklizmu jest opisana w Biblii:

Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego (planeta Eris/Nibiru, Planeta Krzyża – przyp. autora), i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (statkach kosmicznych – przyp. autora) z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.(Mateusza 24, 30-31)

Rysunki (oryginały i kopie wykonane 2000 lat temu) statków kosmicznych Jezusa/Enlila, rysunki pokazujące wznoszenie się (porwania) wybranych ludzi oraz ich powroty na Ziemię są obecnie ukrywane przez Watykan.

Krypta Jezusa Chrystusa
Krypta Jezusa Chrystusa.

Porwanie przez Obcych
Porwanie przez Obcych.

Kilka dodatkowych uwag na posumowanie tego rozdziału:

  • To nie ja napisałem Biblię, pisma sumeryjskie, Księgę Henocha.
  • To nie ja namalowałem obrazy przedstawiające statki kosmiczne Anunnaki/Elohim w pobliżu Mesjasza Jezusa/Enlila. Oryginały tych rysunków są (przechowywane w Watykanie, natomiast ich liczne kopie znajdowane są na całym świecie.
  • Znalazłem i połączyłem te informacje ze sobą.
Rozdział II Księgi Henocha

Ten cytat jest dowodem faktu, że Księga Henocha jest częścią Starego Testamentu i była ona bardzo dobrze znana Mesjaszowi Jezusowi/Enlilowi i jego apostołom. Juda Apostoł cytuje niemal dokładnie jeden z fragmentów Księgi Henocha:

Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego, za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy.(Księga Henocha 2, 1 w tłum. polskim 1, 9)

 

Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc: "Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni".(List św. Judy 14-15)
Rozdział III Księgi Henocha

Chodzi o kontrolowanie i obserwację przez Anunnaki/Elohim wszystkich planet naszego układu słonecznego. Są doskonale świadomi wszystkiego co dzieje się na Ziemi:

Popatrzcie na to wszystko, co dzieje się na niebie, jak światła nie zmieniają swego biegu, jak każde wschodzi i zachodzi zgodnie z porządkiem, każde w swoim czasie, nie zmieniając swych reguł.

Popatrzcie na ziemię i zrozumcie na podstawie dokonanych od początku do końca na niej dzieł, że jak to wyraźnie widać, żadne z dzieł Boga się nie zmienia. Popatrzcie na lato i zimę, jak cała ziemia pełna jest wody, a chmury, rosa i deszcz pozostają na niej.(Księga Henocha 3, 1-3, w tłum. polskim 2, 1-2)

W kontekście obserwacji wszystkich aktywności na naszej planecie, najprawdopodobniej mają niezły ubaw obserwując opinie kilku ograniczonych umysłowo naukowców, którzy wciąż odrzucają ich istnienie oraz ich obecność na Ziemi w UFO. Naukowcy bronią się argumentami rażąco zaprzeczającymi obecnym badaniom na polu fizyki kwantowej np.: statki kosmiczne nie mogą przekroczyć prędkości światła, są zbyt ogromne odległości między planetami, UFO są samolotami, balonami meteorologicznymi, ptakami, iluzją, itp.

Ich zachowanie jest podobne do zachowania chłopa z dowcipu: Wracając z górskiej wioski do miasta, chłop idzie do zoo i widzi żyrafę. Po przeanalizowaniu jej przez kilka godzin mówi z pewnością w głosie oraz z wyższością kogoś, kto wie wszystko o hodowli zwierząt: „Takie zwierze nie istnieje!”

Komentarze
Dodaj nowy
Enki (94.254.143.xxx) 2010-11-14 21:12:08

Moim zdaniem rozdział trzeci mówi o czymś zupełnie innym... Bogowie chcieli byśmy zwrócili uwagę na fakt, że wszystko rządzi się uniwersalnymi prawami fizyki, że są one niezmienne... szczerze wątpię, żeby Anunnaki nadzorowali wszystko co się dzieje na naszej planecie... po pierwsze - po co? A po drugie wiadomo, że łatwo manipulować masami ludzi, więc jak coś będą chcieli zrobić, to zrobią to w taki sposób, że ludzie sami o to poproszą...
czy już widać nibiru
yaro (80.52.205.xxx) 2010-11-16 09:50:40

bo nowych zdjęć nie ma, a nie chce mi sie wierzyć by osoby posiadające własne teleskopy jej nie widziały, a w inecie cisza jak makiem zasiał, ktoś może wskazać jakies nowe zdjęcia planety, podobno na południowej pułkuli juz ja widać a tu ani widu ani slychu nowych zdjęć
miało być
yaro (80.52.205.xxx) 2010-11-16 09:52:40

*pólkuli
Henoch
lucjan (99.245.178.xxx) 2010-11-16 14:23:43

rozdzial 2 i 3 w przyslym roku ?
Henoch
lucjan (99.245.178.xxx) 2010-11-17 02:46:57

Henoch i planeta Nibiru (część II) ??? czekam niecierpliwie , ciekawa lektora .
Anonimowy (178.56.116.xxx) 2010-11-29 20:35:53

hm...
Czyli patrzą i nic nie zrobią, aby nas uchronić przed unicestwieniem ? Uznali, że jesteśmy wybrakowani ? Jesteśmy efektem błędnego doświadczenia ? Czy po prostu wiedzą..że damy sobie radę..jak dzieci wchodzące w świat dorosłych.
Jeśli chodzi o bunkry..to być może ci co się tam schowają..zginą..a ci co zostaną na zewnątrz..ocaleją..
Może Anunnaki uznali, że światowe ELYTY..teflony, samce alfa..robiny..czy nagie króle, skośne gwiazdy..opatole fakiry i insze Gagi.. itd.. są do du...y (sorki) i warto je zmienić..Czyli ze strachu pochowają się pod ziemią..i ...zobaczymy.
Ja i moja rodzinka elitą nie jesteśmy..ale myślę, że Anunnaki takim zwyczajnym homo-sapiens po 2012 roku powierzą dobrą..pokojową misję..
Niech tak się stanie..pozdrawiam
lucjan (99.245.178.xxx) 2010-12-01 01:54:24

http://www.theregister.co.uk/2010/11/30/nasa_aliens_revelations/?utm_t erm=The+Register+Science&utm_content=The+Register+Science&utm_source=t witterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=The+Register+Science


moze jednak nas odwiedza na swieta ?
fantasy..
szary człek (87.205.34.xxx) 2010-12-01 23:19:31

co paliliscie ?? albo co wciagaliscie ? a moze jedno i drugie ? ... a swoja droga skoro nibiru juz jest gdzies tam widoczna to czemu nie trąbią o tym media? na pewno znalazlby sie ktos kto by to "oglosil" wszem i wobec. uwierze w te wasze brednie tutaj jak sam zobacze...
akurat widac
yaro (80.52.205.xxx) 2010-12-07 08:56:33

nie ma tu zadnego który by pokazal nowe zdjecia nibiru, w 2008 roku cos takm ktos wymyslil i pokazal jakas czerwona plamke i tyle, reszta cisza, wg serwisow nibiru juz wudac w afryce na poziomie tunezji, egiptu w kwietniu 2011 ma ja byc widac w polsce na niebie -- smiac mi sie chce z tego steku bzdur bo nie ma ani jednego zdjecia nibiru nic poprostu bajeczka dla niegrzecznych dzieci .....
-
Virian (80.51.9.xxx) 2011-01-06 12:33:13

"Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli"
Nibiru jest jeszcze daleko
Enki (188.33.17.xxx) 2010-12-07 20:50:03

Nibiru jest jeszcze bardzo daleko. Poprzednim razem było to między 1230 p.n.e. a 1430 p.n.e. Skąd akurat takie daty? Otóż było takie jedno wydarzenie opisane zarówno w Biblii jak i w eposach Majów, które jednoznacznie wskazuje na to, że właśnie wtedy Nibiru było w pobliżu Ziemi.

W Biblii jest opis mówiący o tym, że Słońce stanęło nieruchomo na niebie przez całą dobę. (Jozue poprosił boga Jahwe o pomoc, by wspomógł ich w walce). Natomiast w eposach Majów i jest opis mówiący o tym, że ciemność trwała przez całą dobę. (Ludzie zostali ukarani przez boga za niemoralne i nieprawe życie). Historycy datują te wydarzenia właśnie na 1230-1430 p.n.e., zatem przyjmując, że Nibiru jest tutaj raz na 3600 lat, to pojawi się około roku 2170-2370.

W roku 2012 może się wydarzyć coś innego. Bogowie przybywali na Ziemię w różnych momentach (niekoniecznie wtedy, gdy Nibiru było najbliżej Ziemi). Możliwe zatem, że Wirakocza będzie chciał uczcić ze swoim ludem kolejny długi rok i przybędzie na Ziemię.
Enki
mal'ach (83.109.124.xxx) 2011-12-09 21:01:05

No i masz rację bo z tego co ja powiązałem czytając lektury podobne jak na tej stronie wychodzi na to, że w 2012 w grudniu przybędą Bogowie aby przygotować nas na przybycie Nibiru. Jest też coś o próbie użycia piramid do utworzenia pewnej rodzaju bariery ochronnej.
Nibiru jest jeszcze daleko - do Enki
do Enki (80.52.205.xxx) 2010-12-13 14:36:30

no nic mnie juz bardziej nie rozbawilo jak ten wlasnie tekst
Bogowie wracają
Enki (78.88.68.xxx) 2010-12-24 19:30:49

Dzisiaj SETI ogłosiło, że trzy ogromne statki kosmiczne lecą w kierunku Ziemi. Dolecą na Ziemię w grudniu 2012 roku... dalej uważacie, że bogowie nie chcą świętować z ludźmi nadejście nowego roku?
Prawie, prawie w to uwierzyłem
Kuba! (78.88.133.xxx) 2010-12-26 21:04:33

Z góry oznajmiam że nie chcę was obrazić, jeśli to was urazi, przepraszam, staram się ukazać wam mój punkt widzenia, bo nie mogę patrzeć jak narzuca wam się takie bzdury

Skoro tak sugerujesz się Biblią, powinieneś zauważyć też, że napisane w Niej jest 'nie znacie dnia ani godziny'. No cóż. Tymczasem wszystkie katastrofy mają się niby wydarzyć w 2012. Czyli zderzenie z tym całym Nibiru, przebiegunowanie Ziemii, dotarcie statków (które są ponoć niedaleko orbity Plutona) na Ziemie. Musisz wybrać. Przeczysz sam sobie gdy cytujesz Biblie żeby ich przekonać. Nibiru, planeta X. Przyznam się że astronomia jest moim hobby i posiadam w domu teleskop. Czemu do cholery nie wypatrzyłem jeszcze Nibiru? Bo to nie ta półkula? Uwaga, do wszystkich chcących udać się na drugą półkulę z teleskopem, co by wypatrzeć Nibiru: lepiej oszczędźcie sobie pieniędzy, to nie ma sensu. Mam kuzyna z podobnymi do moich zaineresowaniach mieszkającego w Australii (tak, to półkula południowa). Przekazałem mu informac...
berger (83.9.54.xxx) 2015-02-22 09:47:03

Biblia jako wyznacznik,czy kierunkowskaz naszego życia? Przecież te wszystkie zapisy można interpretować w dowolny sposób.W zależności od zapotrzebowania i okoliczności. Kiedy została on a napisana i przez kogo? Powoływanie się za każdym razem na zapisy w biblii to nie najlepszy sposób rozumowania.Pierwowzór biblii zawierał być może pewne prawdziwe przesłania czy relacje które być może wydarzyły się w dalekiej przeszłości,ale obecne egzemplarze na pewno nie brzmią tak jak ich pierwowzór.Kolejne kopie tej księgi powielane były przez kopistów w klasztorach i wystarczyło zmienić jedno słowo,aby zupełnie zmienić sen zapisu.I tutaj mam właśnie wątpliwości. A to co się obecnie dzieje w kręgach kościelnych,może tylko potwierdzić przypuszczenia,że wskazówki i nauki które rzekomo mają służyć naszemu dobru,obowiązywać mają tylko wiernych (baranków) a nie dostojników kościelnych. Wniosek nasuwa się sam.
fis (87.206.84.xxx) 2011-01-05 12:01:31

Rozważ to:statki to bogowie którzy na sądzie ostatecznym będą wybierąć duszyczki do ocalenia przed kataklizmem.
kamil00776 (188.146.127.xxx) 2011-01-05 20:24:56

HEHEHE.... to co wy tu wszystko piszecie niema sensu.... slyszalem wiele roznych wersji.... naogladaliscie sie poprostu bajek.... wiara jest jedna.... czytalem pismo siwete juz kilka razy i nic nie wyczytalem w nim aby opisywalo statki..... kosmiczne.... haha
UFO?? moze istnieje... ale nie wasze jakies anunnaki czy sraki jeden bog wie.... ludzie ogarnijcie sie wkooncu!!!!

Zbyt wiele wskazuje
mac (88.220.125.xxx) 2011-02-15 14:17:24

na to że rzeczywiście ludzkość jest jakimś piekielnym doświadczeniem. Obecnie czytam "Zakazaną archeologię". Bardzo ciekawe informacje na temat ukrywania i datowania znalezisk archeologicznych i paleantologicznych, a datują one człowieka myślącego nawet na 2,8 mld lat! (wg obowiązującej ogólnie teorii homo sapiens sapiens pojawił się 70 tyś lat temu). Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że naczynia i narzędzia znajdowane i datowane na bardzo różne czasookresy np 250 000 lat, 5 mln lat, 100 000 lat - są takie same, tak jak by człowiek był osadzany przez jakieś siły w różnych miejscach na ziemi, a później ulegał (był) zniszczeniu. Następnie pojawia się w nowym miejscu, pozostawia po sobie bardzo podobne technologicznie pozostałości i znika i to wszystko w odległych przedziałach czasowych. Rzeczywiście ciągły rozwój człowieka można datować dopiero na ostatnie 50 000 lat. Dziwnie się też składa, że bardzo podobne (ta sama technologia) rzeczy czy narzędzia wytwarzają ludzie od...
zal mi was
ktoś (83.23.127.xxx) 2011-07-05 18:45:02

cholerni ignoranci , śmierć każdemu cholernemu kutafonowi kto napisze "ale bajeczki , ale wariaci , annunaki sraki itd." jak wam się nie podoba to spier.. na bambus ch**e z północy a nie pokazujecie swoją niską inteligencje wy zapatrzona w swoje własne grube dupsko bando debili z argentyny ! wasza ignorancja mnie dobija ! WŁAŚNIE NA TAKICH JAK WY BĘDZIE TEN CHOLERNY POTOP
Nie znasz dnia ani godziny.
Stanislaw (83.4.45.xxx) 2011-07-26 22:39:23

Obudź sie człowieku to tylko wlasne odczucia,pohamuj to,niech obudzi sie w tobie resztka czlowieka.
...
Ikhash 2011-10-23 19:19:32

Choć trudno mi było uwierzyć w ten cały 2012 rok, zaczęłam dostrzegać wiele faktów ze sobą połączonych. Głównie skupiłam się na Starożytnej Mezopotamii - skąd oni przybyli, kim byli, jak w tak szybkim tempie udało im się wybudować wiele masywnych budynków? Wystarczy tylko poznać prawdę ze wszystkich Świętych Ksiąg i już się ma odpowiedzi na wiele pytań(mogę na kilka odpowiedzieć - wystarczy poprosić). A co do Anunnakich - kilku żyje z nami do teraz. Ba - nawet tu, w Polsce. Więcej wiary, Towarzysze, więcej wiary.
adam i ewa
eellvveenn (178.37.135.xxx) 2012-04-22 11:21:18

Poprzez Adama i Ewę rozumiem jakąś pojedynczą gałąź rasy ludzkiej,wypędzonej z raju własnej świadomości,wywodzącej się od archonta lub istoty rozwiniętej o znanej nam nazwie Jahwe. Jahwe dba o swoich a z wrogimi ludami toczy wojny,to znaczy że tylko żydzi wywodzą się od Jahwe,a reszta ludzi od kogoś innego,myślę że nie gorszego ani lepszego stwórcy, po prostu zwracam uwagę na hołubienie przez bożka Jahwe konkretnej linii ludzkości,z resztą toczył wojny, nakłaniał nawet swój lud do ludobójstwa względem swoich wrogów o czym możemy sobie w biblii poczytać.
paulina (46.205.127.xxx) 2012-08-07 22:13:10

wszystko fajnie tylko jest kilka nieścisłości... Bóg Pan to nie jest Bóg Jahwe... w Biblii mamy wielu Bogów... Pan wymieniony w cyt. z ks. Henocha to nie jest mściwy i wojowniczy Bóg Jahwe - Bóg Mojżesza... Generalnie ciężko jest się zorientować o którym Bogu mowa w polskich przekładach bo są raczej kiepskie...W Starym testamencie jest mowa o kilku Bogach z któych wszyscy są podporządkowani Bogowi Najwyższemu... Druga sprawa... Naród Wybrany to nie Żydzi a Izrael lub Hebrajczycy - czyli wbrew temu co nam się wydaje oznacza to homo sapiens a nie Żydów.... Kolejna rzecz... Syn człowieczy ze starego testamentu to nie jest Jezus Chrystus.... postać Chrystusa została nam wpojona do świadomości dopiero w Nowym Testamencie... jeśli się wczytacie w Nowy testament Chrystus mówi tam na początu (tzn św. twierdzi, że tak mówił) że w Prawie (czyt. Starym testamencie) nie wolno zmieniać nic... żadnego zdania, słowa a nawet kropki czy przecinka... później natomiast ciągle sam przeczy Staremu Te...
Paulina (46.205.127.xxx) 2012-08-07 22:14:36

później natomiast ciągle sam przeczy Staremu Testamentowi... Osoby znające Starty Testament (choćby Żydzi) wiedzą, że Nowy Testament to bzdura i podpucha Żydów przeciwko Rzymowi (bo to co my uważamy za terroryzowaniem Chrześcijan przez Rzym było tak naprawdę terroryzowaniem Żydów przez Rzym....
Koniec Czasów
Jacek (79.188.23.xxx) 2012-09-21 07:54:34

Annunaki - Imperium Oriona - okupujące Ludzkość od 309 tys. lat chciałoby zagłady Ludzkości - bo już 7 razy to robili - sprowadzali zagładę !!!? Ale tym razem się Im nie uda - zostaną przegnani z Ziemi przez Federację Galaktyczną i żadnego - powtarzam żadnego - kataklizmu nie będzie !!! Po przegnaniu Annunaki - Orionidów nastaną wreszcie piękne czasy - Raj wróci na Ziemię !!! Oto co nastąpi !
OZIMANDIAS (213.213.232.xxx) 2013-05-09 20:22:06

co miales na mysli piszac o polskich annunaki?
pamatny(memorial) (89.67.36.xxx) 2013-05-13 16:49:55

Jest wiele starych tekstów, że Bóg zabierze swoich wyznawców do siebie tego dnia. Wersja apokalipsy z pieczęcią 666 nie musi być prawdziwa (chyba że jego oddziały zejdą do obozów gdzie będą trzymać ludzi, którzy nie przyjęli tej pieczęci. Mogą przylecieć dzisiaj, a mogą jutro. Mogą być już tu i to niewidzialni. Oczywiście władcy chcą uciec do tych bunkrów. A co jeśli potrafią jakimiś falami uczynić wszystko na Ziemii nieświadomymi i zrobić co chcą. Tak czy siak mają przejebane. Ich wersja ich demonizuje. A może dadzą nam lepiej niż obecnie jest. Wg księgi Enocha potomstwo upadłych aniołów dalej jest w czeluściach Ziemii. Dzisiaj na onecie napisali, że odryli skamielinę niepodobna do człowieka. Wnętrze Ziemii też może być zamieszakne
Anonimowy (89.67.36.xxx) 2013-05-13 16:52:34

Wg księgi Henocha w niebie czekają na nas ogrody rozkoszy. A ich dni będą wieczne. Zostało udowodnione że modyfikacja DNA potrafi zatrzymać starzenie się. Jednakże wierzę, że duch jest w człowieku i może w niego wejść. Jeszcze inną możliwością jest reinkarnacja - odradzanie się życia. Zawsze będę sobą.
Eloy (213.168.179.xxx) 2013-08-25 12:20:41

Prosze o linki do rysunkow, czy gdzies moge zobaczyc ich kopie, rowniez tych ktore rzekomo ukrywa Watykan
Okupacja
Jacek (83.7.237.xxx) 2013-09-01 15:08:16

Annunaki - Raptoidy - Gady - Jaszczury - Czituali to ziemskie nazwy Orionidów - okrutnych bogów z Kosmosu - Oni wygnali Ludzkość z Raju i zamienili nas w niewolników zła, cierpienia i znoju - wycięli z naszych 12 helis 10 i dodali swój własny genetyczny kod. Sterują nami za pomocą implantów, kataklizmami i pandemiami sterują też. I mieszają, mieszają od tysięcy lat wciąż i wciąż pchając nas w samozagładę lub zagładę. Szok ???! Tak, szok !!! www.przeslanie.com , mjacek2013@interia.pl
prawda o Orionidach
kiramaja (89.69.161.xxx) 2014-02-05 14:43:56

Nie mogę tego pojać, chociaż jaszczury gady przewinęły mi się w tekstach, lecz chciałabym coś więcej wiedzieć na ten temat, o kodzie DNA etc.
Annunaki - 1
Jacek (83.26.78.xxx) 2014-02-05 19:37:26

Z pewnego listu: .. My dziś tkwimy w bardzo niskim wymiarze – 3 cim. A Bóg Pełnia Miłości to 7 i wyższe. Nasz wymiar ponadto jest zniewolony przez siły Ciemności – Szatana i Imperium Oriona – Gady-Jaszczury-Raptoidy-Chituali-Annunaki [zmiennokształtne Istoty mające oryginalnie wyprostowaną sylwetkę ale wygląd Gadów]. To Oni a nie Bóg wygnali Ludzkość z Raju. 309 tysięcy lat temu podbili Ziemię i Rajskiego Człowieka zamienili w niewolnika zła, cierpienia i szybkiej śmierci. Zrobili to prosto. Z naszego DNA o 12 zwojach wycięli 10 pozostawiając 2, dodali swoje DNA i wiele śmieci, a ponadto dysponując potężną technologią wszczepiają Ludziom implanty do ciał wywołując u Ludzi różne bolesne dolegliwości, złe uczucia i złe myśli – bo Oni żywią się cudzymi złymi emocjami i cudzym cierpieniem jak narkotykiem. I myśli Pan Panie Wojciechu, że w tej sytuacji Bóg miałby nas za to surowo karać ?! To absurd. Jestem Mistykiem – poznałem Światłość/Miłość, Pełnię Miłości oraz Otchłań i Piekło-Ciemno...
Annunaki - 2
Jacek (83.26.78.xxx) 2014-02-05 19:38:30

Marduk to złe bóstwo – Annunaki Kosmita ! Zmiennokształtny z Imperium Oriona ! 309 tys. lat temu podbili Ziemię i nas bazpardonowo eksploatują - żywią się naszym cierpieniem i złymi emocjami,  nawet ludzkim mięsem. Manipulują nami duchowo i psychicznie i za pomocą potwornej technologii. Jeśli Federacja Galaktyczna - dobrzy Kosmici - nam nie pomoże będziemy mieć przechlapane gdy Annunaki wylądują na Ziemi !!? Bo dążą do totalnego zniewolenia Ludzkości !!! Stąd teraz elity światowe tak się spieszą aby wprowadzić NWO - New World Order - aby nas totalnie zniewolić i kontrolować, a nawet w dużej większości eksterminować ! Ponoć Marduk już wylądował a poddane Mu elity światowe – zdrajcy – się z Nim spotkały w Afryce !???
Anonimowy (91.226.228.xxx) 2014-06-08 20:52:29

Jest 2014 , dwa lata po terminie o co????/
Anonimowy (185.11.110.xxx) 2014-08-19 18:18:57

2 lata po terminie :)) - czyim ? terminie ! naszym katolickim ? z pomyłkami ?
Udowodnijcie że się mylę.
berger (83.6.125.xxx) 2015-02-04 21:49:34

Mamy XXI wiek. Ale rozum człowieka jakby zatrzymał się w miejscu.Możliwości nauki i techniki są w zasadzie nieograniczone.A jednak nadal ludzi utrzymuje się w ciemnocie,niewiedzy. Obojętnie w której religii,Wciąż przekonuje się wiernych o wielkiej miłości Boga do swoich poddanych.Czy to jest miłość,kiedy na całym świecie miliony ludzi cierpi z biedy i niedostatku?Czy to z miłości Bóg pozwala na cierpienia,wojny i różnego rodzaju nieszczęścia. Czy to na pewno za sprawą kochającego nas Boga? Nie ma żadnych Bogów! Bo gdyby naprawdę istnieli,to nie wierzę,żeby pozwalali na taką niesprawiedliwość jaka dzieje się na tym ziemskim padole.I wszelkie usilne namawianie,że musimy gorąco wierzyć,to absurd. Utrzymywanie ludzi w ciemnocie ma swój cel.
Bóg to Miłość - a żli Kosmici nami manipulują
MJacek (83.26.129.xxx) 2015-02-05 19:36:44

Bóg to Pełnia Miłości - Pełnia mieszkająca we wszystkich stworzonych i we wszystkim. A ciężki los Ludzkości to efekt okupacji Ziemi przez Ciemne siły - Szatana i Imperium Oriona. Piszę o tym w książce. Przy okazji zapraszam do ściągania pliku projektu książki z Chomika http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [aktualną wersję załączam zawsze na chomiku] oraz do odwiedzenia na fb grupy Walka Światłości z Ciemnością na Końcu Czasów. Książka jest dopiero poddawana redakcji przez profesjonalne wydawnictwo - ale schemat i treść książki już zamieszczam. Po zalogowaniu się do chomika można pobierać do 50MB na tydzień za darmo. Pozdrawiam. Jacek - Mieczysław Jacek Skiba
http://www.kahootgames.com
suti (14.177.228.xxx) 2017-03-14 08:40:32

Jestem pod wrażeniem informacji tutaj
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
Tytuł:
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."